SGA Fastigheter deltar i Earth Hour

SGA Fastigheter deltar i Earth Hour den 27 mars 2021

Stockholms stad deltar i Earth Hour för att visa stadens miljöengagemang och att vi alla tar klimatfrågan på allvar. Staden vill inspirera och skapa reflektion kring vad staden och var och en av oss kan göra för att hushålla med energi och andra resurser.

Earth Hour är en global klimatmanifestation som WWF, Världsnaturfonden, står bakom och som i år äger rum lördagen den 27 mars klockan 20.30–21.30.

Världen har i ett globalt klimatavtal enats om att hejda den globala uppvärmningen. Klimatavtalet som tecknades i Paris i december 2015 är en historisk överenskommelse för människor, djur och natur. Men det räcker inte med ett avtal. De närmsta åren är helt avgörande för planetens framtid och här måste alla bidra. Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Staden ska också vara ledande i arbetet med att nå de 17 hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Stockholm Globe Arena Fastigheter, som är ett av Stockholms stads fastighetsbolag, deltar i Earth Hour utifrån vårt ansvarsområde och de förutsättningar som finns för att vi på ett tryggt och säkert sätt kan släcka belysning under Earth Hour-timmen. Under Konståknings-VM, som pågår i Ericsson Globe, släcks fasadbelysning på Globen 20.30-21.30.


Globen Pressträff med Zlatan Ibrahimovic och Kennedy Bakircioglü. Foto: Sören Andersson

Upphandling ska locka lösningar från hela världen för utveckling av Ericsson Globe

Upphandling ska locka lösningar från hela världen för utveckling av Ericsson Globe

Nu har vi tagit nästa steg för att leda världens största sfäriska byggnad, Ericsson Globe, in i framtiden. SGAF har nu bjudit in till en offentlig och världsomspännande upphandling för en nedskalning av arenarummet i Ericsson Globe.

I dessa tider, när det råder stor osäkerhet för många av våra nuvarande, men även framtida, samarbetspartners, ser vi att det är viktigare än någonsin att vi visar att vi ser med tillförsikt mot framtiden. Det här gör vi tillsammans!

Syftet med upphandlingen är att vi i dialog med kreativa företag i Sverige och världen över ska hitta innovativa lösningar som bidrar till att forma morgondagens unika arenaupplevelse för ishockey, men även musik, nöje och andra idrotter. Lösningen ska ge möjlighet till skalbarhet av arenarummet i Globen i olika lägen, från ca 6 000 – 14 000 besökare. Genom en flexibel lösning, för såväl akustik som ljus, ska Ericsson Globe kännas som en intim arena som upplevs som fullsatt – och med en fantastisk stämning, oavsett publikstorlek och arrangemang. Med ett arenarum som snabbt kan ställas om mellan olika evenemang skapas en konkurrenskraftig och attraktiv multiarena för såväl samtid som framtid.

För att nå dit har vi tillsammans med flera olika aktörer och samarbetspartners, genom samverkansforumet Openlab, identifierat bl.a. behov och målbild för nya Ericsson Globe. Det är utifrån denna behovsanalys och kravspecifikation som vi nu hoppas få in kreativa nedskalningslösningar från marknadens mest innovativa företag världen över.

Målet är en lösning som inte bygger bort det som gör Ericsson Globe världsunikt. Besökaren ska med andra ord fortsatt kunna uppleva den sfäriska arkitekturen och rymden i arenarummet. För ishockeypubliken ska atmosfären motsvara den som uppnås vid ett fullsatt Hovet. Klubbarna Djurgården Hockey och AIK Hockey, liksom Stockholm Live, har varit delaktiga i arbetet sedan 2016 genom kontinuerlig dialog, intervjuer och workshops med bl.a. supportrar. En uppdaterad Ericsson Globe kommer att ge klubbarna större möjligheter att utvecklas och växa – förutom att bidra till otroliga minnen för tiotusentals besökare. Vi siktar nu mot framtiden – tillsammans!

Ladda ned mer information och upphandlingsmaterial om Globen 2.0 här eller kontakta tendsignsupport@visma.com +46 10 14 13 300


Hovet och Globen

Status om Ericsson Globe-projektet

Status om Ericsson Globe-projektet

Frågorna är många kring vad som händer i projektet med Ericsson Globe och Hovet. Nedan berättar vi mer om nuvarande status.

Hovet och Globen

Hovet, som byggdes redan 1955, är en av landets mest anrika arenor och hemmaplan för både AIK Hockey och Djurgården Hockey. Arenans konstruktion börjar uppnå sin bäst-före-gräns och är därmed på väg att bli tekniskt uttjänt, vilket innebär att den inte kan drivas vidare. Även 30-årsjubilerande Ericsson Globe är i behov av renovering och uppgradering för att möta dagens krav.

Utifrån ett inriktningsbeslut har SGA Fastigheter sedan tidigare arbetat fram ett projektförslag för en modernisering av Ericsson Globe, med syfte att vara en mer flexibel ishockey- och evenemangsarena. Ett av de främsta målen med projektet är att skapa bättre förutsättningar för ishockeyklubbarna AIK och Djurgården samt andra idrotter att spela i Ericsson Globe med möjlighet till betydligt fler åskådare, men även att kunna motsvara dagens nya krav från andra arrangörer.

En av utmaningarna med projektet är nedskalningen av arenarummet bland annat för hockeymatcher och evenemang för 8 000 till 10 000 åskådare med en bra och modern evenemangsatmosfär. Ett omfattande arbete som innebär stora utmaningar och risker, vilket i sin tur kräver detaljerade utredningar för att se över alla tekniska alternativ.

– Målsättningen att renovera och modernisera Ericsson Globe, riva Hovet, bygga träningsrinkar samt sälja marken där Hovet står är oförändrad. Men då vi ännu inte har förutsättningarna för ett genomförandebeslut så kan vi inte ge något exakt startdatum i nuläget, säger Mats Viker, VD på SGA Fastigheter.

I övrigt så innebär moderniseringen av Ericsson Globe en ny lastrigg, en ny gemensam entré för Ericsson Globe och Annexet, en ny entré för pistgäster, samt digitalisering av utdaterad teknik. Dessutom innefattar projektet ett omfattande underhåll och modernisering av exempelvis publika ytor, tillgänglighet, hissar, toaletter, ventilation och belysning.

I väntan på att förutsättningarna för ett genomförandebeslut är utredda och den stundande upprustningen av Ericsson Globe kommer Hovet att finnas kvar för att säkra evenemang och träningsytor under de kommande säsongerna. För att detta ska vara möjligt kommer ett allmänt underhållsarbete av arenan att genomföras kontinuerligt.


Globen Pressträff med Zlatan Ibrahimovic och Kennedy Bakircioglü. Foto: Sören Andersson

Ericsson Globe 30 år

Ericsson Globe 30 år

Globen Pressträff med Zlatan Ibrahimovic och Kennedy Bakircioglü. Foto: Sören Andersson
STOCKHOLM 130722 Tele2 arena. Pressträff med Zlatan Ibrahimovic och Kennedy Bakircioglü. DIF-Norrköping Foto: Sören Andersson

Världens största sfäriska byggnad, Ericsson Globe (till vardags kallad Globen), fyller 30 år! Första spadtaget togs i september 1986 efter att Stockholms kommun utlyst en tävling för att utveckla området till en mittpunkt för sport, kultur och affärsliv. Bidraget som vann var skapat av ett konsortium i samverkan med Bergs Arkitektkontor och gav idén till klotformade Globen. Efter rekordsnabba 2,5 år var bygget klart och invigningen ägde rum i februari 1989.

Globen ägs av Stockholms kommun via fastighetsbolaget Stockholm Globe Arena Fastigheter. Byggnaden har en diameter på 110 meter och den invändiga höjden är 85 meter, vilket ger en kapacitet för cirka 16 000 personer. I februari 2009 köpte Ericsson namnrättigheterna till Globen och arenan döptes om till Ericsson Globe.

Sedan invigningen har det hänt mycket innanför dess skal. Ericsson Globe har stått värd för ett stort antal sportarrangemang, konserter och andra evenemang.

Minnen från Globen står i fokus när födelsedagen ska firas den 19 februari 2019. En konstutställning med historiska bilder kommer att projiceras på Ericsson Globes norra fasad varje dag kl.17–18 mellan den 19–26 februari. Konstutställningen kommer också att hängas inne på arenan och vara öppen för de som köpt biljett till olika evenemang. Dessutom visas bilderna bl.a. på storbildskärm i gallerian hos Tolv Stockholm, samt i lobbyn hos Quality Globe Hotel.

Stockholmarna och allmänheten kan vara en del av utställningen genom att skicka in sina egna evenemangsminnen från Ericsson Globe på webbplatsen 30 år av jubel. Utvalda bilder från allmänhetens bidrag kommer även de att projiceras på fasaden under kvällstid.


Stockholm Globe Arena

Inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige om moderniseringen av Ericsson Globe

Inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige om moderniseringen av Ericsson Globe

Stockholm Globe Arena

Den 29:e januari togs nästa steg i beslutsprocessen då Kommunfullmäktige godkände SGA Fastigheters utredning om förslaget till inriktning till moderniseringen av Ericsson Globe samt en budget på 720 MSEK för projektet.

Nu fortsätter beslutsprocessen och en detaljering av förslaget. Ett slutgiltigt genomförandebeslut beräknas fattas under 2018.

SGA Fastigheter har sedan tidigare fått i uppdrag av Stockholms Stad att utreda samt att genomföra analys kring hur Ericsson Globe kan moderniseras i riktning mot en mer flexibel hockey- och evenemangsarena. Därtill att studera möjligheterna att bygga två träningsrinkar i Globen-området som ska kunna både för elit- och breddidrott.

För mer information:

Dokumentation: www.sgafastigheter.se/modernisering

Mirja Räihä (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad, 076 122 92 34.

Mats Viker, VD SGA Fastigheter, 08-508 353 20