GDPR

GDPR

SGA Fastigheter AB följer GDPR

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Det innebär att vi inte kommer lagra mer personuppgifter än vi behöver och under en längre tid än vi behöver. Se dokumentet dataskyddsinformation för SGA Fastigheter för mer utförlig information om hur vi hanterar personuppgifter.

För att få tillgång till dina personuppgifter måste du besöka vårt kontor på Arenatorget 1 och legitimera dig. Detta gör Bolaget för att försäkra sig om att personuppgifter ej hamnar i orätta händer. Därefter kommer SGA Fastigheter skyndsamt ta fram de personuppgifter som kan finnas lagrade. SGA Fastigheters målsättning är att detta alltid ska ske inom 30 dagar.