Inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige om moderniseringen av Ericsson Globe

Stockholm Globe Arena

Den 29:e januari togs nästa steg i beslutsprocessen då Kommunfullmäktige godkände SGA Fastigheters utredning om förslaget till inriktning till moderniseringen av Ericsson Globe samt en budget på 720 MSEK för projektet.

Nu fortsätter beslutsprocessen och en detaljering av förslaget. Ett slutgiltigt genomförandebeslut beräknas fattas under 2018.

SGA Fastigheter har sedan tidigare fått i uppdrag av Stockholms Stad att utreda samt att genomföra analys kring hur Ericsson Globe kan moderniseras i riktning mot en mer flexibel hockey- och evenemangsarena. Därtill att studera möjligheterna att bygga två träningsrinkar i Globen-området som ska kunna både för elit- och breddidrott.

För mer information:

Dokumentation: www.sgafastigheter.se/modernisering

Mirja Räihä (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad, 076 122 92 34.

Mats Viker, VD SGA Fastigheter, 08-508 353 20