Organisation

Organisation

Stockholm Globe Arena Fastigheter (SGA Fastigheter) är ett aktivt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, som ägs till 100 procent av Stockholms stad.

I dagsläget är vi 19 anställda. Majoriteten av oss som arbetar på SGA Fastigheter jobbar med fastighetsrelaterade frågor, som t.ex. driften av våra fastigheter.

Ledningsgrupp

Mats Viker, verkställande direktör
Anders Ranefall, ekonomichef
Anneli Johansson, fastighetschef
Sara Feinberg, utvecklingschef/vice VD

Styrelse

Vår styrelse består av politiker, som har samma parti/mandatfördelning som Stockholms stads kommunfullmäktig.

Styrelsemöten

Information om våra styrelsemöten och styrelsehandlingar hittar du här.

Användarguide installation av Meetingsplus iPad:

Installationsguide Meetings_SGAF
Installationsguide och användarmanual Meetings Plus 9.2