Upphandlingar

Upphandlingar

Upphandling

Stockholm Globe Arena Fastigheter (SGA Fastigheter) ägs till 100 procent av Stockholms stad, genom Stockholms Stadshus AB. Därmed lyder SGA Fastigheter under Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Här kan du se och följa våra samtliga pågående upphandlingar som vi själva upphandlar. Parallellt är vi ofta med på många andra upphandlingar som vår moderorganisation Stockholms stad genomför.