Om oss

Om oss

Flygbild Globenområdet

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) ägs till 100% av Stockholms Stadshus AB, som i sin tur ägs till 100% av Stockholms stad. SGA Fastigheter är med andra ord ett kommunägt bolag. Huvuduppdraget för oss är att äga, förvalta och utveckla arenorna i Globenområdet. Vi är sedan 2008 ett renodlat fastighetsbolag. Det innebär bland annat att vi tillhandahåller lokaler och anläggningar  samt deltar aktivt i samarbeten med andra aktörer för att öka områdets attraktionskraft. Våra byggnader omfattar Tele2 Arena, Avicii Arena inklusive SkyView, Hovet, Annexet samt nöjesdestinationen Tolv Stockholm. Verksamheten i arenorna och anläggningarna bedrivs av kommersiella hyresgäster, bland annat Stockholm Live som ansvarar för evenemang i arenorna. Stockholm Live hanterar även tillgänglighetsaspekten i arenorna samband med evenemang och dylikt, se länkar nedan. I Tolv Stockholm finns det tre hyresgäster som tillsammans erbjuder mat och nöjen – och även ett litet hotell.

Eftersom vi ägs av Stockholms stad får vi våra uppdrag och ägardirektiv via Stockholms stads budget som beslutas av Stockholms stads kommunfullmäktige, dvs. stadens folkvalda politiker.

Tillgänglighetsinformation arenorna:
https://aviciiarena.se/besok-arenan/tillganglighet/

https://tele2arena.se/besok-arenan/tillganglighet/
https://hovetarena.se/besok-arenan/tillganglighet/
https://annexet.se/besok-arenan/tillganglighet/