Påkörningsskydd för ökad säkerhet och trygghet

SGA Fastigheter har tagit fram egna påkörningsskydd för att öka säkerheten och tryggheten i området. Bolaget har valt att utforma dessa efter den fantastiska ikonbyggnaden Globen (f.n. Avicii Arena).