Cookies

Cookies

Webbplatsen använder cookies. Cookies är information som lagras på besökarens dator i textfiler och används bl a för att följa och underlätta navigeringen på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies, permanenta- och sessionscookies. Permanenta cookies lagras under en bestämd tid och används ofta för att t ex hålla reda på inställningar som besökaren gjort. Sessionscookies lagras bara under den tid som besökaren är inne på webbplatsen och försvinner när webbläsaren stängs.

Google Analytics

Denna webbsida använder också Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar.

Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du har frågor angående webbplatsen eller dess innehåll, skicka ett e-postmeddelande till