Fortsatt GULD till Tele2 Arena

Tele2 Arena, Foto: Sören Andersson, 2see.se
Tele2 Arena, Foto: Sören Andersson, 2see.se

Tele2 Arena har som första arena i Sverige klassats till Miljöbyggnad i nivå GULD. Certifieringen är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad och utfärdas av Sweden Green Building Council som är Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande.

Miljöbyggnad mäter totalt sexton värden inom energi, innemiljö och byggnadsmaterial, vilka sedan granskas av oberoende tredje part innan certifikat ges ut. Därefter sker en uppföljande kontroll efter två år för att säkerställa att byggnaden fortfarande lever upp till kraven.

Tele2 Arena har nu verifierats och bedömts prestera utomordentligt bra genomgående på alla bedömda områden och bibehåller därmed den ledande positionen inom hållbart byggande.

Miljöbyggnad certifierad