10 januari 2024 påbörjas moderniseringen av Avicii Arena

SGA Fastigheter har under ett flertal år arbetat med att finna det bästa sättet att uppgradera den fantastiska Avicii Arena, Globen, för framtiden på ett klokt och ansvarsfullt sätt, inom ramarna för Stockholms kommunfullmäktiges beslut. Den 10 januari 2024 påbörjas moderniseringen. Totalentreprenören NCC har uppdraget att renovera och modernisera arenarummet. Arenan kommer att bli mer flexibel med målsättningen att skapa en närmare publikupplevelse. NCC kommer även att bygga nya gondol-lounger och en ny konstruktion, en ring, ovanför arenans ekvator. Från ringkonstruktionen byggs bland annat en ny rigg och en konstruktion för rörliga paneler.

Avicii Arena är en av Stockholms mest välkända byggnader. Den är också blåklassad av Stadsmuseet i Stockholm, vilket betyder att den bedöms vara särskilt värdefull och har ”synnerligen höga kulturhistoriska värden”. SGA Fastigheter har tillsammans med NCC samarbetat med ett internationellt designteam för att säkerställa detta.

Projektet planeras vara färdigställt i början av 2025.

Inom kort kommer vi från SGAFs hemsida att länka till en projektsite där det löpande kommer att publiceras fakta om byggprojektet.

Moderniseringen av Avicii Arena: Visionsbilder, slutresultatet kan komma att förändras. Bilder från HOK.