Rapportera brister i tillgänglighet

Rapportera brister i tillgänglighet

Har du synpunkter eller tips på någon sida på webbplats som du anser inte uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet, kontakta oss genom formuläret nedan.

På Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats kan du läsa om vad tillgänglighetsdirektivet innebär och vad som omfattas.

Rapportera brister i tillgänglighet

    Fyll i webbadressen, inklusive http://, till den webbplats eller webbsida du har synpunkter på.

    Beskriv på vilket sätt webbplatsen brister i tillgänglighet.

    Vill du ha svar från oss, ange din e-postadress.

    * Obligatorisk uppgift