SGA Fastigheter deltar i Earth Hour den 27 mars 2021

Stockholms stad deltar i Earth Hour för att visa stadens miljöengagemang och att vi alla tar klimatfrågan på allvar. Staden vill inspirera och skapa reflektion kring vad staden och var och en av oss kan göra för att hushålla med energi och andra resurser.

Earth Hour är en global klimatmanifestation som WWF, Världsnaturfonden, står bakom och som i år äger rum lördagen den 27 mars klockan 20.30–21.30.

Världen har i ett globalt klimatavtal enats om att hejda den globala uppvärmningen. Klimatavtalet som tecknades i Paris i december 2015 är en historisk överenskommelse för människor, djur och natur. Men det räcker inte med ett avtal. De närmsta åren är helt avgörande för planetens framtid och här måste alla bidra. Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Staden ska också vara ledande i arbetet med att nå de 17 hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Stockholm Globe Arena Fastigheter, som är ett av Stockholms stads fastighetsbolag, deltar i Earth Hour utifrån vårt ansvarsområde och de förutsättningar som finns för att vi på ett tryggt och säkert sätt kan släcka belysning under Earth Hour-timmen. Under Konståknings-VM, som pågår i Ericsson Globe, släcks fasadbelysning på Globen 20.30-21.30.