Status om Ericsson Globe-projektet

Frågorna är många kring vad som händer i projektet med Ericsson Globe och Hovet. Nedan berättar vi mer om nuvarande status.

Hovet och Globen

Hovet, som byggdes redan 1955, är en av landets mest anrika arenor och hemmaplan för både AIK Hockey och Djurgården Hockey. Arenans konstruktion börjar uppnå sin bäst-före-gräns och är därmed på väg att bli tekniskt uttjänt, vilket innebär att den inte kan drivas vidare. Även 30-årsjubilerande Ericsson Globe är i behov av renovering och uppgradering för att möta dagens krav.

Utifrån ett inriktningsbeslut har SGA Fastigheter sedan tidigare arbetat fram ett projektförslag för en modernisering av Ericsson Globe, med syfte att vara en mer flexibel ishockey- och evenemangsarena. Ett av de främsta målen med projektet är att skapa bättre förutsättningar för ishockeyklubbarna AIK och Djurgården samt andra idrotter att spela i Ericsson Globe med möjlighet till betydligt fler åskådare, men även att kunna motsvara dagens nya krav från andra arrangörer.

En av utmaningarna med projektet är nedskalningen av arenarummet bland annat för hockeymatcher och evenemang för 8 000 till 10 000 åskådare med en bra och modern evenemangsatmosfär. Ett omfattande arbete som innebär stora utmaningar och risker, vilket i sin tur kräver detaljerade utredningar för att se över alla tekniska alternativ.

– Målsättningen att renovera och modernisera Ericsson Globe, riva Hovet, bygga träningsrinkar samt sälja marken där Hovet står är oförändrad. Men då vi ännu inte har förutsättningarna för ett genomförandebeslut så kan vi inte ge något exakt startdatum i nuläget, säger Mats Viker, VD på SGA Fastigheter.

I övrigt så innebär moderniseringen av Ericsson Globe en ny lastrigg, en ny gemensam entré för Ericsson Globe och Annexet, en ny entré för pistgäster, samt digitalisering av utdaterad teknik. Dessutom innefattar projektet ett omfattande underhåll och modernisering av exempelvis publika ytor, tillgänglighet, hissar, toaletter, ventilation och belysning.

I väntan på att förutsättningarna för ett genomförandebeslut är utredda och den stundande upprustningen av Ericsson Globe kommer Hovet att finnas kvar för att säkra evenemang och träningsytor under de kommande säsongerna. För att detta ska vara möjligt kommer ett allmänt underhållsarbete av arenan att genomföras kontinuerligt.