Andreas Fragner, fastighetschef och Mats Viker, VD.

Ny belysning på Hovet – en del i uppfräschningsarbetet

Ny belysning på Hovet – en del i uppfräschningsarbetet

SGAF har nyligen påbörjat en varsam uppfräschning av Hovet. Som en del i detta arbete har ny matchbelysning installerats, vilken både spar energi och ger arenapublik och klubbar bättre matchupplevelser.

Andreas Fragner, fastighetschef och Mats Viker, VD.
Andreas Fragner, fastighetschef och Mats Viker, VD.

Den genuina och intima känslan som hockeysupportrarna uppskattar ska göras ännu starkare. Arenaupplevelsen och stämningen på plats är en stor del av idrottskulturen och kontakten mellan utövare och fans är unik. Dessa stämningshöjande förbättringar är mindre uppfräschningar, som fortsättning på den större renovering som Hovet genomgick 2003.

– Under sommaren har vi bytt matchbelysningen på Hovet. Det innebär dels mycket bättre ljus för alla inblandade – spelare och arenapublik men även för fansen i tv-soffan. Genom att vi bytt ut gamla armaturer till moderna led-armaturer innebär det även en stor energibesparing. Vi minskar energiförbrukningen motsvarande ungefär 200 villor, berättar SGAF:s VD Mats Viker.

SGAF, tillsammans med hyresgästen Sthlm Live, jobbar kontinuerligt med att skapa bästa möjliga miljö för både publik och klubbar på Hovet, och bakom kulisserna pågår ett fortlöpande uppfräschningsarbete. SGAF har, förutom att byta till ny matchbelysning, förbättrat de sportsliga förutsättningarna genom att fräscha upp omklädningsrummen. Dock sker förändringar med varsamma steg, och med respekt för Hovets karakteristiska miljö och inramning. Anrika Hovet har mycket historia i väggarna. Här har SM-guld firats och stora triumfer förevigats. Nästa år fyller arenan 65 år.

Den nya belysningen ger inte bara en bättre matchupplevelse utan bidrar dessutom till mindre uppvärmning av isen, vilket ytterligare medverkar till aktörernas viktiga miljöarbete

– Vi vill ju behålla den känslan som besökarna uppskattar, en charmig och äkta arena. Därför är uppfräschningen varsam, med lika mycket respekt för kulturarvet som miljötänket. Hovet är en unik byggnad som vi vill vårda på bästa möjliga sätt för framtidens alla matcher och publik, säger fastighetschef Andreas Fragner.


Hovet och Globen

Status om Ericsson Globe-projektet

Status om Ericsson Globe-projektet

Frågorna är många kring vad som händer i projektet med Ericsson Globe och Hovet. Nedan berättar vi mer om nuvarande status.

Hovet och Globen

Hovet, som byggdes redan 1955, är en av landets mest anrika arenor och hemmaplan för både AIK Hockey och Djurgården Hockey. Arenans konstruktion börjar uppnå sin bäst-före-gräns och är därmed på väg att bli tekniskt uttjänt, vilket innebär att den inte kan drivas vidare. Även 30-årsjubilerande Ericsson Globe är i behov av renovering och uppgradering för att möta dagens krav.

Utifrån ett inriktningsbeslut har SGA Fastigheter sedan tidigare arbetat fram ett projektförslag för en modernisering av Ericsson Globe, med syfte att vara en mer flexibel ishockey- och evenemangsarena. Ett av de främsta målen med projektet är att skapa bättre förutsättningar för ishockeyklubbarna AIK och Djurgården samt andra idrotter att spela i Ericsson Globe med möjlighet till betydligt fler åskådare, men även att kunna motsvara dagens nya krav från andra arrangörer.

En av utmaningarna med projektet är nedskalningen av arenarummet bland annat för hockeymatcher och evenemang för 8 000 till 10 000 åskådare med en bra och modern evenemangsatmosfär. Ett omfattande arbete som innebär stora utmaningar och risker, vilket i sin tur kräver detaljerade utredningar för att se över alla tekniska alternativ.

– Målsättningen att renovera och modernisera Ericsson Globe, riva Hovet, bygga träningsrinkar samt sälja marken där Hovet står är oförändrad. Men då vi ännu inte har förutsättningarna för ett genomförandebeslut så kan vi inte ge något exakt startdatum i nuläget, säger Mats Viker, VD på SGA Fastigheter.

I övrigt så innebär moderniseringen av Ericsson Globe en ny lastrigg, en ny gemensam entré för Ericsson Globe och Annexet, en ny entré för pistgäster, samt digitalisering av utdaterad teknik. Dessutom innefattar projektet ett omfattande underhåll och modernisering av exempelvis publika ytor, tillgänglighet, hissar, toaletter, ventilation och belysning.

I väntan på att förutsättningarna för ett genomförandebeslut är utredda och den stundande upprustningen av Ericsson Globe kommer Hovet att finnas kvar för att säkra evenemang och träningsytor under de kommande säsongerna. För att detta ska vara möjligt kommer ett allmänt underhållsarbete av arenan att genomföras kontinuerligt.


Tele2 Arena, Foto: Sören Andersson, 2see.se

Fortsatt GULD till Tele2 Arena

Fortsatt GULD till Tele2 Arena

Tele2 Arena, Foto: Sören Andersson, 2see.se
Tele2 Arena, Foto: Sören Andersson, 2see.se

Tele2 Arena har som första arena i Sverige klassats till Miljöbyggnad i nivå GULD. Certifieringen är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad och utfärdas av Sweden Green Building Council som är Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande.

Miljöbyggnad mäter totalt sexton värden inom energi, innemiljö och byggnadsmaterial, vilka sedan granskas av oberoende tredje part innan certifikat ges ut. Därefter sker en uppföljande kontroll efter två år för att säkerställa att byggnaden fortfarande lever upp till kraven.

Tele2 Arena har nu verifierats och bedömts prestera utomordentligt bra genomgående på alla bedömda områden och bibehåller därmed den ledande positionen inom hållbart byggande.

Miljöbyggnad certifierad